logo

FacebookIcon insta icon

  1. תאום המדידה יעשה רק כאשר השטח מוכן כולל ריצוף, חיפוי, רובה ושיפועים.
  2. ההתקנה תבוצע רק על קיר בלוקים ו/או בטון. לא תבוצע התקנה על קיר גבס ללא חיזוק והכנת תשתית.
  3. ההתקנה תבוצע על קו השיפועים אלא אם הלקוח ביקש אחרת וחתם על האישור לכך.
  4. ביצוע מדידה נועד לוודא שאכן המוצר מתאים לתנאי השטח תוך התחשבות בצרכי הלקוח. התשלום עבור המדידה יועבר למודד ויקוזז מעלות ההתקנה הסופית. לא יבוצע זיכוי בגין מדידה שבוצעה במקרה שלא הותקן המוצר בסופו של דבר.
  5. תוספת סבלות - התוספת מעל קומה שניה הינה 50 ש"ח לכל קומה. לא תתבצע התקנה למוצרים מעל קומה חמישית ללא מעלית פעילה.
  6. עלות פירוק מקלחון קיים - 150 ש"ח. עלות פינוי מקלחון ישן - 100 ש"ח.
  7. מחירי ההתקנות באיזורי החלוקה מופיעים בתחתית העמוד של הדגם הנבחר. תוספות למדידה והתקנה באזורים מרוחקים מצויינות במפה מצורפת.
  8. מוצרי החברה יסופקו ללקוח עד 14 ימי עסקים. ללא שישי, שבת וחגים ימי האספקה מתייחסים לתקופה מרגע אישור ההזמנה ע"י אולם התצוגה/חנות.