logo

FacebookIcon insta icon

לקוח יקר,
אנו מודים לך על הצטרפותך לקהל לקוחותינו. אנא קרא/י בעיון את תנאי האחריות.
"תכלת מקלחונים" אחראית לתקינותו של המוצר הנרכש, אשר פרטיו רשומים בתעודת המשלוח, לתקופה של 7 שנים מתאריך התקנתו וע"פ התנאים הבאים:

 1. האחריות הינה ל 7- שנים על פרופילים/צירים בלבד )פגם ייצור(. במסגרת תקופת האחריות מתחייבת החברה לתקן או להחליף מוצר זה, או חלקים ממנו, על פי שיקול דעתה וללא כל תשלום מצד הלקוח, עבור החלקים בלבד. בנוסף אנו מתחייבים להיענות לקריאת השרות עד 14 ימי עבודה. בתום השנה הראשונה מיום ההתקנה יגבו דמי שירות בלבד בכפוף למחירון החברה.
 2. האחריות על ההתקנה היא למשך 12 חודשים מיום ההתקנה.
 3. אחריות זו הינה לקונה הרשום בתעודת המשלוח, ואינה ניתנת להעברה, אלא בהסכמתנו בכתב ומראש.
 4. אין אחריות על מגבים ו/או מגנטים. האחריות אינה מכסה ניקוי מקלחון או החלפת מגבים.
 5. אחריות זו מכסה שבר זכוכית למשך 3 שנים תוך שימוש סביר למעט סדרות CNC אליאנו, סדרות יבוא, דלתות מעוגלות, הדפסה קרמית, צריבה אומנותית, צריבה מיוחדת לפי דרישת לקוח, זכוכית עם פינוי וחיתוך מיוחד למען הסר ספק, אחריות שבר בזכוכית אינה כוללת קילוף, פציעה, שריטות בזכוכית וכו'...סימנים ויזואליים בלבד שאינם מפריעים לתפקוד המוצר האחריות הינה על הזכוכית בלבד ואינה כוללת את העלות עבור התיקון/שרות/התקנה שישולמו ישירות למתקין. בסיטואציה שזכוכית מתנפצת בבית הלקוח/ה האחריות הינה על הזכוכית בלבד ואינה כוללת חלקי חילוף כגון: מגבים, אטמים, מגנטים, פרופילים, צירים, ידיות ומוצרים נלווים נוספים. אנו מדגישים שהאחריות על שבר זכוכית הינה לזכוכית שקופה וגרניט בלבד. במקרה של שבר זכוכית עם דוגמא, צריבה אומנותית, צריבה סטנדרט, הדפסה מכל סוג - הלקוח ישלם את תוספת המחיר עבור הדוגמא לפי מחיר מחירון עדכני של החברה.
 6. האחריות מותנית בהצגת תעודת אחריות בתוקף וחשבונית/תעודת משלוח התואמים למוצר. האחריות אינה חלה במקרים הבאים: במידה והמקלחון הועבר ממקום התקנתו או בוצעו בו שינויים שלא ע"י נציג מוסמך של החברה. נזק שנגרם בזדון. כאשר המוצר הותקן שלא ע"י נציג מוסמך של החברה. שימוש בחומרי ניקוי המכילים חומצה או כל חומר כימי אחר הגורם לנזק, אחריות זו מבוטלת. כוח עליון או מנסיבות שאין לחברה שליטה עליהן.
 7. מודגש כי במקרה של התזה ישירה לכוון הצירים קיימת אפשרות ליציאת מים מהמקלחון.
 8. תיתכן בריחת מים במקרים בהם המקלחון מותקן ישירות על הריצפה או כאשר השיפועים אינם מתאימים.
 9. מודגש בזאת שהאחריות הינה למקלחונים ואמבטיונים בלבד ואינהתקיפה למוצרים נלווים של החברה כגון דלתות, מראות, חיפויים וכדומה.
 10.  ביצוע ציפוי אנטי קאלק אינו מחליף ניקיון ואינו מונע אבנית לחלוטין. כמו כן שימוש בחומרים כימיים פוגעים בציפוי האנטי קאלק.
 11. האחריות הינה על פירזול ניקל וניקל מט בלבד.
 12. החברה רשאית לשנות את תנאי האחריות מעת לעת, ללא התראה מוקדמת.

  ט.ל.ח